Grosser Kesselgraben

magyar english italiano cestina slovencina polski
Stetig geht es durch das Hochtal bergab, immer mit schöner Aussicht auf eine bezaubernde Landschaft, die zu allen Jahreszeiten das Auge und das Herz erfreut.english
Otto-Haus - Grosser Kesselgraben
You continue to descend through the high mountain valley, always with a beautiful view of an enchanting landscape, which gladdens the eye and the heart in all seasons.

magyar
Otto-Haus - Grosser Kesselgraben
Egyenletesen vezet felfele az út a magas völgyön keresztül, mindig csodás kilátással a környékre, amely évszaktól függetlenül elvarázsolja szemünket és szívünket.

italiano
Otto-Haus - Grosser Kesselgraben
Passando per lalta valle si discende in modo costante sempre circondati dalla stupenda vista di un paesaggio incantato che accende gli animi e i cuori in tutte le stagioni dellanno.

ceszky
Otto-Haus - Grosser Kesselgraben
Stále se jde horským údolí nahoru, vždy s krásnou vyhlídkou na kouzelnou krajinu, která v každé roční době potěší oko i srdce.

slovenčina
Otto-Haus - Grosser Kesselgraben
Neustále klesáte dolinou, stále s peknými výhľadmi na očarujúcu okolitú krajinu, ktorá je v každom ročnom období pastvou pre oči a pohladením pre dušu.

polski
Otto-Haus - Grosser Kesselgraben
Idzie się cały czas w dół przez wysoką dolinę, przy czym cały czas ma się piękny widok na oczarowujący krajobraz, który o każdej porze roku cieszy oko i serce.