Schwarzataler Radwanderweg

Schwarzataler Radwanderweg

magyar english italiano cestina slovencina polski

43 km gemütliches Radwandern für die ganze Familie!

 

Für sportliche Gäste wurde der Schwarztaler Radwanderweg errichtet. Vom Fuße der Raxalpe in Hirschwang, durch den Ort Reichenau, entlang der historischen Ghega- Semmeringbahn nach Gloggnitz. Von hier aus können Bergfahrer die anspruchsvolle Route über Prigglitz wählen oder man radelt bequem der Schwarza entlang über Wimpassing, Ternitz in die Bezirkseinkaufsstadt Neunkirchen. Von dort weiter bis nach Erlbach durch das wunderschöne Schwarzatal.

Fahrradverleih/ -service: BP-Tankstelle Slanar, Tel.: 02666/52424

 

 

 

 

english
Schwarzataler cycling tour
43 km of pleasant cycle touring for the whole family
 

Schwarztaler cycling path was created for athletic guests. From the foot of the Rax Alps in Hirschwang, through the town of Reichenau, along the Ghega-Semmeringbahn towards Gloggnitz. From here on, mountain riders can choose the demanding route via Prigglitz or cycle comfortably along the Schwarza via Wimpassing, Ternitz to the local shopping town of Neunkirchen. From there continue to Erlbach through the beautiful Schwarzatal.

Bicycle rentals/service: BP-Tankstelle Slanar, Tel.: 02666/52424

 

 

 

 

 

magyar
Schwarzatal kerékpáros túraútvonal
43 km kellemes kerékpározás az egész család számára!
 

A sportot kedvelő vendégek számára hozták létre a Schwarzatal kerékpáros túraútvonalat. Hirschwangból, a Rax lábától indul Reichenaun át a történelmi Ghega-Semmeringbahn vasút Gloggnitz irányába. Gloggnitzból a túrázók választhatják az igényesebb, Prigglitzen át vezető útvonalat vagy kerékpározhatnak kényelmesen a Schwarza mentén Wimpassingon és Ternitzen át Neunkirchen városába, ahol számos vásárlási lehetőség kínálkozik. Onnan továbbhaladhatnak Erlbachba a csodálatos Schwarzatalban.

Kerékpárkölcsönzés és -szerviz: Slanar, BP-töltőállomás, Tel.: 02666/52424

 

 

 

 

 

italiano

Sentiero ciclo-escursionistico della valle dello Schwarza
43 km di comoda escursione ciclistica per tutta la famiglia!

 

Per gli ospiti sportivi è stato creato il sentiero ciclo-escursionistico della Valle dello Schwarza (Schwarztaler Radwanderweg). Dai piedi dell’Alpe Rax ad Hirschwang, attraverso la località di Reichenau, lungo la storica ferrovia Ghega- Semmeringbahn verso Gloggnitz. Da qui gli scalatori possono scegliere il pretenzioso percorso sul Prigglitz oppure si costeggia comodamente lo Schwarza in bicicletta sopra Wimpassing, Ternitz nel distretto della città dello shopping Neunkirchen. Da qui si prosegue fino ad Erlbach attraverso la meravigliosa Schwarzatal.

Servizio di noleggio biciclette: Distributore BP Slanar, Tel.: 02666/52424

 

 

ceszky
Cykloturistická trasa Schwarzataler Radwanderweg
43 km pohodlné cykloturistiky pro celou rodinu!


Pro sportovně založené hosty byla vybudovaná cykloturistická stezka Schwarztaler Radwanderweg. Z úpatí pohoří Raxalpe do Hirschwangu, přes obec Reichenau, kolem historické železnice Ghega- Semmering do Gloggnitzu. Odsud můžou jezdci na horských kolech zvolit náročnější trasu přes Prigglitz, nebo pohodlně šlapou kolem řeky Schwarza přes Wimpassing, Ternitz do okresního nákupního města Neunkirchen. Odsud opak dále až do Erlbachu okouzlujícím údolím řeky Schwarza.

Půjčovna kol/servis: BP-Tankstelle Slanar, Tel.: 02666/52424

 

 

slovenčina
Cykloturistická trasa Schwarzataler Radwanderweg
43 km pohodlnej cykloturistiky pre celú rodinu!

Pre športovo založených hostí bola vybudovaná cykloturistická trasa Schwarztaler Radwanderweg. Z úpätí pohoria Raxalpe do Hirschwangu, cez obec Reichenau, okolo historickej železnice Ghega- Semmering do Gloggnitzu. Odtiaľ môžu jazdci na horských bicykloch zvoliť náročnejšiu trasu cez Prigglitz, alebo pohodlne šlapú popri rieke Schwarza cez Wimpassing, Ternitz do okresného nákupného mesta Neunkirchen. Odtiaľ potom ďalej až do Erlbachu cez okúzľujúce údolie rieky Schwarza.

Požičovňa bicyklov/servis: BP-Tankstelle Slanar, Tel.: +43 (0)2666/52424

 

 

polski
Szlak turystyczny dla pieszych i rowerzystów Schwarztaler
43 km przyjemnej wędrówki na rowerach dla całej rodziny!
Szlak turystyczny dla pieszych i rowerzystów Schwarztaler stworzono dla wysportowanych turystów.Od podnóża płaskowyżu Rax w Hirschwang, przez miejscowość Reichenau, wzdłuż historycznej kolejki Ghega- Semmeringbahn do Gloggnitz. Stąd turyści mogą wybrać wymagającą trasę przez Prigglitz albo wygodnie przejechać rowerem wzdłuż rzeki Schwarza przez Wimpassing, Ternitz do okręgowego miasta zakupów Neunkirchen. Z tego miejsca należy podążać dalej aż do Erlbach przez przepiękną dolinę rzeki Schwarza. Wypożyczalnia rowerów / serwis: Stacja benzynowa BP Slanar, Tel: 02666/52424