Barbara Promenade

Barbara Promenade

 

 

magyar english italiano cestina slovencina polski

0,5 Std., 2 km, leichter Spaziergang

Ausgangspunkt Reichenau Erlangerplatz über Johannesbrücke zur Kirche, nach der Kirche rechts durch eine Kastanienallee zur Promenade und zum Schwarztaler Radwanderweg, entlang des Schwarzaufers. Über die Fußgängerbrücke durch den Kurpark zurück zum Ausgangspunkt.

english

Barbara Promenade
0.5 hours, 2 km, easy walk

Starting point at Erlangerplatz in Reichenau via the Johannesbrücke at the church, right after the church through a chestnut tree alley, to the promenade and then to the Schwarztaler cycling path along the banks of the Schwarza. Then over the pedestrian bridge though the Kurpark back to the starting point.

magyar

Barbara Promenade
0,5 óra, 2 km, könnyű sétaútvonal

Kiindulási pont: Reichenau - Erlangerplatz, induljon a Johannesbrückén át a templomig, a templom után jobbra, egy gesztenyesoron keresztül a promenádig, ill. a Schwarzatal kerékpártúra-útvonalig, a Schwarza partja mentén. A gyaloghídon át, keresztül a Kurparkon vissza a kiindulási pontig.italiano

Promenade Barbara
0,5 ore, 2 km, passeggiata facile

Punto di partenza Erlangerplatz a Reichenau sul ponte Johannesbrücke verso la chiesa, dopo la chiesa a destra attraverso un viale di castagni verso la Promenade ed il sentiero ciclo-escursionistico della valla dello Schwarza, lungo le sponde dello Schwarza. Si passa sul ponte pedonale attraverso il Kurpark per tornare al punto di partenza.ceszky

Barbara Promenade
0,5 hod, 2 km, lehká procházka

Výchozí bod Reichenau náměstí Erlangerplatz přes Johannesův most ke kostelu, za kostelem vpravo přes kaštanovou aleji na promenádu a na cykloturistickou trasu Schwarztaler Radwanderweg, po břehu řeky Schwarza. Přes most pro chodce a lázeňský park zpět do výchozího bodu.

slovenčina

Barbara Promenade
0,5 hod, 2 km, ľahká prechádzka

Východzí bod Reichenau námestie Erlangerplatz cez Johannesov most ku kostolu, za kostolom doprava cez gaštanovú alej na promenádu a na cykloturistickú trasu Schwarztaler Radwanderweg, po brehu rieky Schwarza. Cez most pre chodcov a kúpeľný park späť do východzieho bodu.polski

Promenada Barbara
0,5 godz., 2km, łatwa trasa spacerowa

Punkt wyjściowy Reichenau, plac Erlangenplatz: przez most Johannisbrücke aż do kościoła, za kościołem na prawo poprzez aleję kasztanowców do promenady i do szlaku turystycznego dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Schwarza Schwarztaler Radwanderweg wzdłuż brzegu rzeki Schwarza. Poprzez most dla pieszych, dalej przez park w uzdrowisku, a następnie z powrotem do punktu wyjściowego.