Törlweg

magyar english italiano cestina slovencina polski

Dem durstigen und hungrigen Wanderer ist dringend vom Genuss dieser verlockend aussehenden Frucht abzuraten - es handelt sich um die hochgiftige Tollkirsche, deren Verzehr zu einer tödlichen Atemlähmung führt. Also nur ansehen, bitte! Dennoch handelt es sich um eine Nutzpflanze, da der Wirkstoff in der Medizin Verwendung findet.

 

english
Törlweg
Thirsty and hungry hikers must be warned against enjoyment of this enticing looking fruit - this is the highly poisonous "Tollkirsche"; its consumption causes a lethal constriction of the lungs. Look, but dont touch, please! Nevertheless, the ingredients of this plant are useful in medicines.

 

magyar
Törlweg
Bármilyen szomjas és éhes is a vándor, sürgősen tekintsen el ennek a csábító kinézetű gyümölcsnek a megízlelésétől - az ugyanis nem más, mint a mérgező nadragulya, melynek fogyasztása halálos légzésbénulást eredményez. Úgyhogy kérjük a növényt kizárólag megtekinteni! A nadragulyát ugyanakkor haszonnövényként is nyilvántartják, hatóanyagát a gyógyszeripar használja fel.

 

 

italiano
Törlweg
L’escursionista assetato e affamato deve guardarsi dal piacere di questo attraente frutto - si tratta della velenosissima belladonna, il cui veleno porta ad una mortale paralisi respiratoria. Quindi, per favore, guardate ma non toccate! Si tratta comunque di una pianta utile, il cui principio attivo viene utilizzato in medicina.

 

 

ceszky
Törlweg
Žíznivému a hladnému turistovi musíme před požitím tohoto lákavého druhu ovoce poradit důležitou věc - jedná se o vysoce jedovatou divou třešni, požití které může způsobit smrtelné zastavení dechu. Pouze k prohlížení, prosím! Jedná se v každém případě o užitečnou rostlinu, protože její extrakt se používá v medicině.

 

 

slovenčina
Törlweg
Smädnému a hladnému turistovi musíme pred požitím tohto lákavého druhu ovocia poradiť dôležitú vec - ide o veľmi jedovatú divú čerešňu, konzumácia ktorej môže spôsobiť smrť. Iba na prezeranie, prosím! Ide v každom prípade o užitočnú rastlinu, lebo jej extrakt sa používa v medicíne.

 

 

polski
Törlweg
Spragnionemu i głodnemu turyście odradzamy konsumpcję tych smakowicie wyglądających owoców. Jest to bowiem wilcza jagoda, której spożycie prowadzi do śmiertelnego paraliżu dróg oddechowych. Prosimy zatem tylko oglądać! Wilcza jagoda jest jednak owocem użytkowym, znajdującym swe zastosowanie w medycynie.